(1 - 2 of 2)
Poveznica na dokument Poboljšanje komunikacije s ciljem smanjenja broja reklamacija na primjeru poduzeća Fusio d.o.o.
Poveznica na dokument Utjecaj sustava kvalitete na upravljanje odnosom s klijentima u poduzeću 1.Maj d.o.o.