(1 - 1 of 1)
Poveznica na dokument Daljinsko praćenje stanja baterije na plovilu pomoću ESP8266 mikrokontrolera