Pages

"Eartship"-ekološki osviještena i održiva gradnja
"Eartship"-ekološki osviještena i održiva gradnja
Marko Pevec
Ovim radom se ukazuje na potrebu uvođenja novog koncepta stambene izgradnje naziva Earthship. Koncept Earthship se pojavio kao potreba ekološki osvještenih osoba za pronalaskom načina izgradnje kuća koji bi u određenoj mjeri uspio riješiti pitanje stvaranja otpada te mogućnosti življenja bez obaveza stvorenih suvremenim svijetom. Stoga, ovaj rad, u svojoj suštini izdvaja i razmatra mogući alternativni oblik stambene gradnje, ali u ovisnosti o dostupnosti resursa i tehnika...
Analiza rada i izgradnje termoelektrane Plomin C na području Istre
Analiza rada i izgradnje termoelektrane Plomin C na području Istre
Ivan Baćac
U radu se analizira rad trenutnog stanja u Termoelektrani Plomin (1 i 2) te rad postrojenja zamjenom bloka 1 s blokom C. Kod zamjene bloka 1 s blokom C, upitan je energent koji će se koristiti u proizvodnji električne energije, a dva energenta koja su obuhvaćena analizom u ovom radu su UGLJEN i PLIN. Na postojećoj lokaciji Termoelektrana Plomin (1 i 2) radi s ugljenom kao pogonskim energentom te već imamo uhodani radni proces od dovoza ugljena brodom pa sve do izlaska električne...
CNC lasersko graviranje
CNC lasersko graviranje
Marino Učeta
Obrađujući temu završnog rada cnc lasersko graviranje ušli smo u šire područije definiranja načina rada te primjene lasera. U ovom radu su opisani cnc strojevi kao i njihovi djelovi i koji su prednosti i nedostatci takvih strojeva. U sklopu ovog završnog rada izrađen je model laserskog uređaja za graviranje. Opisana je izrada modela kao i način njegova funkcioniranja. Opisana je povijest uporabe lasera i princip rada lasera. Laseri se nalaze svuda oko nas u čitačima...
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE TVRTKE HOLCIM HRVATSKA
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE TVRTKE HOLCIM HRVATSKA
Davorka Dellapicca
Rad ne sadrži sažetak.
Digitalna transformacija kao temelj 4. industrijske revolucije
Digitalna transformacija kao temelj 4. industrijske revolucije
Nino Basara
Danas se svijet nalazi na pragu novog industrijskog razdoblja koje je temeljeno na sve ubrzanijem razvoju tehnologije. Novo industrijsko razdoblje, odnosno nova industrijska revolucija, nazvana je Industrija 4.0. Današnja tehnologija koja omogućava olakšanu komunikacija i povezanost s cijelim svijetom otvara vrata značajkama Industrije 4.0, a to je direktna mogućnost potrošača da biraju proizvode prema vlastitim potrebama i time samostalno mijenjaju planove kompanija koje se nalaze na...
ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA
ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA
Mirna Brgles-Milošev
U ovom radu obrađena je problematika energetske obnove višestambenih zgrada. Zgrade su odgovorne za 40 % ukupne potrošnje energije u Europi. Postojeće zgrade su veliki potencijal energetskih ušteda zbog visokog postotka zgrada sa nezadovoljavajućom toplinskom zaštitom. Energetska učinkovitost u zgradama danas postaje apsolutni prioritet u Europskoj uniji, a tako i u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska donijela je dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u energetsku obnovu...
ENERGETSKA UČINKOVITOST NA PRIMJERU ZGRADE SREDNJOŠKOLSKOG CENTRA U PULI - CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA
ENERGETSKA UČINKOVITOST NA PRIMJERU ZGRADE SREDNJOŠKOLSKOG CENTRA U PULI - CENTAR NOVIH TEHNOLOGIJA
Franko Batelić
Smanjenjem potrošnje energije u zgradarstvu, koje je prepoznato kao najveći potrošač energije direktno se smanjuje i potreba za proizvodnjom energije a samim time utječe se na smanjenje emisije ugljičnog dioksida CO2. U ovom radu je prikazano kako se rekonstrukcijom zgrade Industrijsko - obrtničke škole u Puli, koja je izvedena 2013 godine, povećala energetska učinkovitost zgrade. Rekonstrukcijom zgrade 2013 godine obnovljena je vanjska ovojnica zgrade, saniran je ravni krov,...
Efikasnost intelektualnog kapitala u "Istarskom vodovodu" d.o.o. Buzet
Efikasnost intelektualnog kapitala u "Istarskom vodovodu" d.o.o. Buzet
Loredana Greblo
Globalizacijom društva i napretkom tehnologije, znanje odnosno intelektualni kapital postaje temelj u stvaranju novih vrijednosti. Efikasnost temeljnih resursa, kreativni aspekt humanog, strukturalnog i potrošačkog kapitala, povećava financijske i tržišne vrijednosti poslovno proizvodnog sustava. Mjerenje opće efikasnosti stvaranja vrijednosti metodom VAICTM omogućuje sagledavanje segmenata stvaranja odnosno razaranja vrijednosti. Utvrđivanjem stanja opće efikasnosti stvaranja...
Električne bicikle i bike sharing sustav
Električne bicikle i bike sharing sustav
Darko Dolišnji
Sve veće širenje prometa dovelo je do niza čimbenika koji negativno utječu na kvalitetu života i pristupačnost u gradu. Tu prvenstveno treba izdvojiti onečišćenje okoliša zbog emisije štetnih plinova koje ispuštaju automobili. U ovom radu opisan je bike sharing sustav, sa svim svojim elementima, koji bi u budućnosti mogao smanjiti štetan utjecaj automobila. Prvi dio rada prikazuje problem grada Pule sa cestovnim prometom, te utjecaj samog prometa na ekologiju i zdravlje...
Električni motocikl
Električni motocikl
Zvonimir Brkljača
Ovaj rad obrađuje glavne dijelove električnog motocikla koje čine konstrukcija, baterija, učinski pretvarač i elektromotor. Električni motocikl je novost u svijetu transporta. Razlog tomu je još nedovoljno razvijena tehnologija i industrija. Tehnologija baterija koja danas postoji omogućava motociklima koji se razvijaju mogućnost vožnje na udaljenostima između 200 – 300 km. Upravo ovo predstavlja razlog velike skeptičnosti ljudi, jer zašto se voziti 200 km i onda čekati...
Elektronička brojila električne energije
Elektronička brojila električne energije
Skender Zaiti
Diplomski rad bavi se prikazom razvoja elektroenergetskog sustava, glede primjene elektroničkih brojila naspram elektromehaničkih. Nadalje, daljinskom komunikacijom brojila, očitanjem te mjerilima, snage, kvalitete napona i električne energije, principom rada mrežno tonfrekventnog upravljanja sustava i njegovih mogućnosti. Prikazan je komunikacijski sustav za daljinska očitanja brojila, njihova pouzdanost, povezivanje i komunikacijski protokoli. Nadalje, navode se dobre i...
Energetska certifikacija zgrada i pametna kuća u svjetlu povećanja energetske učinkovitosti
Energetska certifikacija zgrada i pametna kuća u svjetlu povećanja energetske učinkovitosti
Antonio Milotić
U ovom radu opisana je mogućnost povećanja energetske učinkovitosti, povećanju kvalitete življenja, samanjenja potrošnje enrgije i zaštiti okoliša kroz energetsko certificiranje zgrada i implementaciju sustava pametne kuće. Energetskim certificiranjem zgrada dobivamo energetski certifikat koji ukazuje na energetska svojstva zgrade i potrošnju same zgrade. Nastojanjem za dobivanje što boljeg energetskog razreda, a samim time i manju potrošnju energije, štedimo energiju, ne...

Pages